Chất lượng đổi mới
Vươn tới thành công

Hướng dẫn thanh toán

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Hiện tại website: https://nhuatienduc.com không hỗ trợ thanh toán trực tuyến. Theo đó quý khách hàng có thể thanh toán theo các hình thức sau:

-THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT: Với các đơn hàng < 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng), Qúy khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt ngay khi nhận hàng, hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu thanh lý và xuất hóa đơn tài chính.

-THANH TOÁN BẰNG CHUYỂN KHOẢN: bắt buộc áp dụng với đơn hàng 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng)Hai bên có thể thỏa thuận tỷ lệ thanh toán phù hợp nhất với lợi ích cả hai bên (Ví dụ: thanh toán tạm ứng sau khi hợp đồng có hiệu lực hoặc thanh toán 100% sau khi bàn giao, nghiệm thu và xuất hóa đơn tài chính).

Thông tin chuyển khoản:

Đơn vị thụ hưởng: CONG TY CO PHAN NHUA TIEN DUC

Tài khoản VND:

   + Số tài khoản: 

   + Số tài khoản: 

-THANH TOÁN C.O.D (giao hàng thu tiền) trên toàn quốc; Áp dụng miễn phí vận chuyển cho đơn hàng >1.000.000 đ và trọng lượng <2kg, nếu thanh toán trước.

Giỏ hàng