Giảm 6% cho tất cả đơn hàng
Miễn phí vận chuyển đến 200km

Hộp, tô, bát

Hộp tròn 1000ml
0912.917.930
0942.924.903
Hộp tròn 700ml
0912.917.930
0942.924.903
Hộp tròn 600ml
0912.917.930
0942.924.903
Hộp tròn 500ml
0912.917.930
0942.924.903
Hộp tròn 350ml
0912.917.930
0942.924.903
Bát quả bí 280ml
0912.917.930
0942.924.903
Bát quả bí 160ml
0912.917.930
0942.924.903
Hộp vuông 550ml
0912.917.930
0942.924.903
Hộp vuông 650ml
0912.917.930
0942.924.903
Hộp vuông 750ml
0912.917.930
0942.924.903
Hộp vuông 1000ml
0912.917.930
0942.924.903
Bát quả bí 800ml
0912.917.930
0942.924.903
Bát quả bí 600ml
0912.917.930
0942.924.903
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng